Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 6

в) встановлює конкретні причини списання об'єкта: фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше;

г) встановлює осіб, з вини яких трапилося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації;

д) встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проводять їх оцінку;

є) здійснює контроль за вилученням із списаних основних засобів придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу, та контролює їх здачу на відповідний склад.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому вищестоящою організацією, та робить в акті на списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

За результатами обстеження комісією складаються акти на списання основних засобів за встановленими формами.

В актах на списання вказуються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата його отримання установою, первісна вартість (для проіндексованих - відновлювальна), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше.

В акті детально вказуються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні із балансів установ та організацій основних засобів, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, де пояснюються причини, які викликали аварію та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

УИТНИ (Whitney) Эли (1765-1825) , американский изобретатель и промышленник. Изобрел первую хлопкоочистительную машину (1793), фрезерный станок и ряд металлорежущих инструментов. Заложил основы техники и организации массового производства в машиностроении.

ОРДИНАРЕЦ (от нем . Ordonnanz - вестовой), военнослужащий, состоящий при командире или штабе и выполняющий главным образом обязанности посыльного.

ЕВГЕНИЙ (Елевферий) Булгарис (1716-1806) , греческий православный богослов. Преподавал на Афоне и в Константинополе, затем в Германии и России, где в 1775 Екатерина II назначила его архиепископом новооткрытой епархии Словенской и Херсонской.

Copyright © 2019 www.accountingstudy.ru