Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 7

Складені комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи.

Списання з балансів основних засобів проводиться в наступному порядку:

а) з балансів бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету:

· вартістю за одиницю в розмірі до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу керівника установи;

· вартістю за одиницю в розмірі від 150 неоподатковуваних мінімумів до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу вищестоящої організації;

· вартістю за одиницю в розмірі понад 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади;

б) з балансів бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів:

· вартістю за одиницю в розмірі до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - керівниками установи, які є розпорядниками коштів;

· вартістю за одиницю в розмірі від 75 неоподатковуваних мінімумів до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – з дозволу вищестоящої установи;

· вартістю за одиницю в розмірі понад 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу місцевої державної адміністрації.

Списання основних засобів з балансів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій - проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від їх вартості.

Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина і обов'язково здаються установі, на яку покладено збір такої сировини.

Вилучені після демонтажу основних засобів деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відповідно до "Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" від 23.06.94 р. N 54/11/161/91/15, затвердженого Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Державним комітетом України із матеріальних ресурсів, Національним банком України, Держріддорогметом та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9.07.94 р. N 158/367, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання, виготовлені із кольорових металів, підлягають обов'язковій здачі установам, на які покладено збір такої сировини.

За наявності відомчих або централізованих пунктів по збиранню і демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів останні здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Згідно до інструкції № 126/137 від 02.12.98 р., забороняється знищувати, викидати, здавати в лом із кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

БАВАРСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ КАРТИН , объединение ряда коллекций немецкого и мирового искусства (главным образом в Мюнхене). Включают Старую и Новую пинакотеки, Новую галерею и др. Отделения Баварского государственного собрания картин находятся в других городах Германии.

ЕГОРОВ Александр Ильич (1883-1939) , Маршал Советского Союза (1935). В Гражданскую войну командующий армиями, в 1919-20 - войсками Южного фронта при разгроме войск генерала А. И. Деникина и Юго-Западного фронта в войне против Польши. В 1931-35 начальник штаба РККА, в 1935-37 начальник Генштаба, в 1937-38 1-й заместитель наркома обороны СССР, в 1938 командующий войсками Закавказского ВО. Репрессирован; реабилитирован посмертно.

ФОТОЭЛЕМЕНТ , прибор, в котором под действием падающего на него света возникает электродвижущая сила (фотоэдс). Различают фотоэлементы электровакуумные и полупроводниковые. Используют в автоматической контрольной и измерительной аппаратуре.

Copyright © 2019 www.accountingstudy.ru