Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 8

Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняється.

Розбирання та демонтаж основних засобів, які втратили своє виробниче значення або стали непридатними, проводиться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

Посадові особи, винні у порушенні зберігання основних засобів та в безгосподарному ставленні до них (знищенні, підпалюванні та ін.), притягаються до відповідальності у встановленому законодавством порядку.

Визначення сум збитки здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей".

Предмети, які втратили своє значення, але придатні для використання, можуть бути списані тільки за умови, що їх неможливо продати чи передати іншій установі.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади видають при необхідності галузеві інструкції по списанню основних засобів, узгодивши їх з чинним законодавством та Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ.

3. ОБЛІК БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Реалізація основних засобів шляхом безоплатної передачі дозволяється лише бюджетним установам:

- у межах одного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади - установам, що утримуються за рахунок державного бюджету;

- у межах одного бюджету - установам, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Відповідно до Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.96 р. N 678, передача майна, здійснюється таким чином:

а) цілісних майнових комплексів установ, об'єктів незавершеного будівництва, окремих інвентарних об'єктів із загальнодержавної власності у власність адміністративно-територіальних одиниць та навпаки - відповідно до чинного законодавства;

б) об'єктів незавершеного будівництва, окремих інвентарних об'єктів, що належать установам (будівель, споруд, машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів) із сфери управління одних центральних органів виконавчої влади, до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади - на підставі рішень цих органів і за погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України;

в) основних засобів із власності одних адміністративно-територіальних одиниць у власність інших адміністративно-територіальних одиниць - на підставі рішень органів, уповноважених розпоряджатися майном відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

г) державного майна самоврядних організацій (Національної академії наук, інших аналогічних організацій) до сфери управління центральних органів державної виконавчої влади - на підставі рішень самоврядної організації та Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законодавчими актами та актами Президента України, якими встановлено спеціальний режим використання цього майна;

Страницы: 4 5 6 7 8 9

ИММУНИТЕТ КОНСУЛЬСКИЙ , совокупность льгот и преимуществ, предоставляемых консульскому учреждению и его сотрудникам. Объем консульского иммунитета устанавливается внутренним законодательством государств, а также международными договорами многосторонними (Венской конвенцией 1963 о консульских сношениях) или двусторонними консульскими конвенциями и международными обычаями.

ЖМЕРИНКА , город (с 1903) на Украине, Винницкая обл. Железнодорожный узел. 41,8 тыс. жителей (1991). Вагоноремонтный, маслодельный, табачно-ферментационный заводы. Меховая фабрика и др. Известен с 18 в.

ПЕХОТА , старейший род сухопутных войск. Пехота зародилась в глубокой древности, большое развитие получила в Др. Греции и особенно в Др. Риме, где делилась на легкую, среднюю и тяжелую. В древнерусском государстве войска почти исключительно состояли из пехоты (лишь в 15 в. важное значение приобрела конница). В большинстве государств пехота делилась на тяжелую и легкую (егеря, вольтижеры и др.). С появлением новых родов войск удельный вес пехоты снизился ( к кон. 1-й мировой войны) до 40-50%. В кон. 20 в. остается самым многочисленным родом войск. В ряде государств имеется пехота моторизированная, воздушно-десантная, морская и др.

Copyright © 2019 www.accountingstudy.ru