Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 2

§ Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, від 30 жовтня 1998 року, № 90.

На сьогоднішній день основною є інструкція № 124/136/71 від 2 грудня 1997 року, а всі нормативні документи, в тому числі й інструкція № 61, якими раніше керувалися бюджетні установи України, діють у тій частині, що не суперечить знову прийнятій інструкції.

Згідно з інструкцією з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства, Міністерства економіки України та Держкомстату України від 2 грудня 1997 року № 124/136/71,

основними засобами вважаються матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним та моральним зносом.

В бюджетних установах не створюються матеріальні блага і основні засоби безпосередньо не приймають участі у виробництві готової продукції, а обслуговують процеси по задоволенню соціально-культурних потреб населення та здійсненню функцій державного управління у країні, тобто являються невиробничими основними засобами.

До основних засобів належать будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини та обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарчий інвентар та приладдя, столовий та кухонний інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження і капітальні вкладення в них, бібліотечні фонди, музейні цінності (крім музейних експонатів), експонати тваринного світу, документація з типового проектування та інші основні засоби.

Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать:

§ сільськогосподарські машини та знаряддя;

§ будівельний механізований інструмент;

§ робоча та продуктивна худоба;

§ усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів;

§ музейні цінності, крім музейних експонатів (предметів мистецтва і природознавства, старовини і народного побуту, експонатів наукового, історичного і технічного значення);

§ експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах;

§ сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 30 % від суми неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, парики);

§ документація з типового проектування;

§ бібліотечні фонди.

До основних засобів належать також капітальні вкладення на покращення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи), в орендовані будинки, споруди, обладнання та інші об'єкти, що належать до основних засобів.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження, на покращення земель вводяться в склад основних засобів щорічно в сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (от греч . analgesia - отсутствие боли, невосприимчивость), лекарственные вещества, устраняющие или уменьшающие боль; наркотические аналгезирующие средства - омнопон, промедол и т. п., ненаркотические аналгезирующие средства - амидопирин, анальгин и др.

ЯНКИЛЕВСКИЙ Владимир Борисович (р . 1938), российский художник, один из самых значительных мастеров, связанных с традицией московского "неофициального искусства". Наиболее известны его живопись и графика в духе фэнтези, где среди энергетических полей, "пейзажей сил" обретаются некие "киберы" или "мутанты". С 1980-х гг. переходит к инсталляциям в стиле поп-арта (серия "людей в ящиках"). С начала 1990-х гг. в США.

ГОМО ... (от греч. homos - равный, одинаковый, взаимный, общий), часть сложных слов, означающая: сходный, единый, принадлежащий к одному и тому же (напр., гомогенный - однородный).

Copyright © 2019 www.accountingstudy.ru