Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 9

д ) основних засобів одних установ іншим установам, що належать до сфери управління одних і тих же центральних органів виконавчої влади - на підставі рішень цих органів.

У випадках передачі основних засобів, що були в експлуатації, в документах вказується їх первісна вартість та сума нарахованого зносу.

4. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Продаж основних засобів (у тому числі повністю зношених) здійснюється тільки через аукціони чи біржі.

Продаж основних засобів, вартість яких перевищує розмір 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проводиться за умови обов'язкового погодження з органами, уповноваженими розпоряджатися цим майном.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будівель і споруд), залишаються у розпорядженні установи з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів того ж призначення. При цьому кошти, отримані від реалізації та розбирання основних засобів, придбаних за рахунок позабюджетних коштів, використовуються після сплати податків, встановлених законодавством. Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу будівель і споруд, вносяться в доход того бюджету, за рахунок якого ці установи утримуються.

Список літератури:

1) Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, Міністерство фінансів, 10 березня 1987 року, № 61;

2) Інструкція з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства, Міністерства економіки України та Держкомстату України від 2 грудня 1997 року № 124/136/71;

3) Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства та Міністерства економіки України від 2 грудня 1997 року № 126/137;

4) Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, від 30 жовтня 1998 року, № 90;

5) Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.96 р. N 678;

Страницы: 5 6 7 8 9 

РАЗВЯЗКА , компонент фабулы, завершение действия литературно-художественного, сценического и кинематографического произведения; обычно знаменует разрешение конфликта художественного и дается в конце произведения (иногда в начале - "Гадюка" А. Н. Толстого, или отсутствует вовсе - "Дама с собачкой" А. П. Чехова).

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЕ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ) НИВЕЛИРОВАНИЕ , метод определения превышений (h) по измеренному теодолитом (кипрегелем, эклиметром) углу наклона линии визирования (?) с одной точки (А) на другую (В) и расстоянию (s) между этими точками: h=s·tg? + l - a, где l - высота прибора, а - высота цели. Применяется при топографической съемке и других работах.

ЙОКОХАМА (Иокогама) , город в Японии, на о. Хонсю, крупнейший внешнеторговый порт страны (грузооборот св. 100 млн. т в год), административный центр префектуры Канагава. 3,3 млн. жителей (1992). Машиностроение (включая судостроение), металлургия, нефтехимия, атомная, текстильная и др. промышленность. Метрополитен.

Copyright © 2019 www.accountingstudy.ru