Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
Страница 9

д ) основних засобів одних установ іншим установам, що належать до сфери управління одних і тих же центральних органів виконавчої влади - на підставі рішень цих органів.

У випадках передачі основних засобів, що були в експлуатації, в документах вказується їх первісна вартість та сума нарахованого зносу.

4. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Продаж основних засобів (у тому числі повністю зношених) здійснюється тільки через аукціони чи біржі.

Продаж основних засобів, вартість яких перевищує розмір 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проводиться за умови обов'язкового погодження з органами, уповноваженими розпоряджатися цим майном.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будівель і споруд), залишаються у розпорядженні установи з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів того ж призначення. При цьому кошти, отримані від реалізації та розбирання основних засобів, придбаних за рахунок позабюджетних коштів, використовуються після сплати податків, встановлених законодавством. Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу будівель і споруд, вносяться в доход того бюджету, за рахунок якого ці установи утримуються.

Список літератури:

1) Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, Міністерство фінансів, 10 березня 1987 року, № 61;

2) Інструкція з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства, Міністерства економіки України та Держкомстату України від 2 грудня 1997 року № 124/136/71;

3) Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства та Міністерства економіки України від 2 грудня 1997 року № 126/137;

4) Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, від 30 жовтня 1998 року, № 90;

5) Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.96 р. N 678;

Страницы: 5 6 7 8 9 

ЯЦУСИРО , город и порт в Японии, на о. Кюсю. 107,8 тыс. жителей (1992). Целлюлозно-бумажная, пищевкусовая (вино, сакэ), цементная, химическая промышленность; производство фарфора "кадаяки".

ЯСЫ , см. Аланы.

БЕРЛИОЗ (Berlioz) Гектор (1803-69) , французский композитор, дирижер. Член Института Франции (1856). Создатель романтической программной симфонии. Новатор в области музыкальной формы, гармонии, инструментовки. Стремился к театрализации симфонического жанра, к монументальности вокально-инструментального стиля, к гротесковому заострению образов. "Фантастическая симфония" (1830), "Траурно-триумфальная симфония" (1840), опера-дилогия "Троянцы" (1859), Реквием (1837) и др. Наряду с Р. Вагнером создатель новой школы дирижирования. Трактат "Дирижер оркестра" (1856). "Мемуары" (т. 1-2, 1860).

Copyright © 2020 www.accountingstudy.ru